خانه اخبار ویژه خاطره آیت‌الله هاشمی از افزایش حمله به یهودیان در ایران پس از جنگ اسراییل