خانه اخبار ویژه خانواده رییس‌جمهور فقید: عزاداریم، نه کاندیدا می‌شویم نه حمایت می‌کنیم