خانه اخبار ویژه خبرگزاری روسی: جمهوری قره‌باغ کوهستانی منحل می‌شود