خانه اخبار ویژه خبرگزاری فرانسه: عربستان مذاکرات سازش با اسرائیل را متوقف کرده است