خانه اخبار استانی خداحافظی باشکوه طارمی در بغل هواداران + تصاویر