خانه اخبار ویژه خشم طارمی از داوری، پرتغال را در بر گرفت! +تصاویر