خانه اخبار ویژه دبیرکل حزب موتلفه: “یقین دارم مشارکت بالای ۵۰ درصد است”