خانه اخبار ویژه دختر امام خمینی: برای سلامتی رهبرانقلاب دائما دعا می‌کنم