خانه اخبار ویژه دختر وزنه‌بردار ایرانی با تیم پناهندگان در المپیک پاریس!