خانه اخبار استانی درخشش بوشهری‌ها در مراسم تقدیر از برگزیدگان کتاب