خانه اخبار ویژه درخواست کی‌روش از قطری‌ها قبل از رویارویی با ایران