خانه اخبار ویژه دردسر بزرگ الهلال در دیدار برابر سپاهان