خانه اخبار استانی دعوت علمای اهل سنت بوشهر برای راهپیمایی روز قدس