خانه اخبار ویژه دفاع جانانه علی فروغی، مدیر شبکه سه از صدیقی