خانه اخبار ویژه دلیل اصلی عدم حضور بهرام افشاری در پایتخت ۷ فاش شد