خانه اخبار استانی دمای ۵ شهر استان بوشهر بالای ۵۰ درجه شد