خانه اخبار استانی دوازدهمین دوره المپیاد «آماده» به میزبانی بوشهر برگزار شد