خانه اخبار ویژه دولت جدید فلسطین با 4 وزیر زن/ نخست وزیر با سابقه بانک جهانی + تصاویر