خانه اخبار ویژه دولت در واکنش به رحیم صفوی: نفع پول‌های آزاد شده مستقیم سر سفره مردم است