خانه اخبار استانی دومین جشنواره ملی اقوام دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود