خانه اخبار استانی دومین مسابقه بزرگ کتابخوانی بوشهر برگزار می‌شود