خانه اخبار ویژه دکتر هندی بیمارش را در اتاق عمل به باد کتک گرفت!+عکس