خانه اخبار ویژه دیوید تیلور خداحافظی‌اش را تایید کرد!