خانه اخبار ویژه رئیسی: صادق‌الوعد بودن دولت برای مردم نشاط ایجاد می‌کند