خانه اخبار ویژه رئیسی: غربی‌ها، آفریقا را برای خودشان می‌خواهند، اما ما آفریقا را برای آفریقا می‌خواهیم