خانه اخبار ویژه رئیس جمهور شدن کدام کاندیدا قیمت دلار را ثابت نگه می‌دارد؟