خانه اخبار استانی رئیس هیئت قایقرانی بوشهر: در صورت لایروبی پیست قایقرانی می‌توانیم میزبان مسابقات جهانی باشیم