خانه اخبار ویژه رحیمی‌جهان آبادی: اینترنت ما فیلترنت است؛ مردم هزینه‌ای سنگین بابت فیلترشکن می‌دهند