خانه اخبار ویژه ردپای روسیه در ردصلاحیت نادر قاضی پور؛ نمره منفی دادم، ردصلاحیتم کردند