خانه اخبار ویژه رضا میرکریمی: از هنرمند سواستفاده می‌کنند، بعد می‌گویند چرا مشارکت کم است