خانه اخبار ویژه رقبای تیم ملی هندبال در قهرمانی آسیا مشخص شدند