خانه اخبار ویژه رهبرانقلاب:می‌گویند اجازه نمی‌دهیم فلان کشتی‌ از تنگه عبور کند، غلط زیادی است