خانه اخبار ویژه رهبری در نماز عید فطر: رژیم خبیث اشتباه کرد و تنبیه خواهد شد