خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری‌اسلامی: نباید برای ایران و ایرانی به حداقل امکانات معیشتی رضایت بدهیم