خانه اخبار ویژه روزنامه جمهوری اسلامی: گلابی برجام که فایده نکرد؛ منتظریم سیب شانگهای کاری بکند!