خانه دسته‌بندی نشده روز‌های سخت فرهاد مجیدی در امارات؛ سقوط آزاد در جدول