خانه اخبار ویژه روزی که چهره محبوب پرسپولیس با استقلال قرارداد بست!