خانه اخبار استانی رییس اتاق بازرگانی بوشهر: شنبه تعطیل شود