خانه اخبار استانی رییس اتاق بوشهر: مصوبه انتقال کالا به منطقه ویژه اقتصادی اجرایی شود