خانه اخبار استانی رییس دادگستری: عوارض آلایندگی استان با ضریب نیم‌درصد پرداخت می‌شود