خانه اخبار استانی رییس شورای اسلامی استان: احداث بیمارستان نفت در بوشهر حق مسلم مردم بوشهر است