خانه اخبار استانی رییس کل دادگستری: جمعیت کیفری زندان‌های استان کاهش یافت