خانه اخبار استانی رییس کل دادگستری: مشکل ته لنجی به زودی حل می‌شود