خانه اخبار ویژه زهره حمیدی: ویدئوی بیمارستان برای ۳ ماه قبل است