خانه اخبار ویژه زیباکلام: به جای رئیسی هر شخص دیگری بود، او را دم خورشید کباب می‌کردند