خانه اخبار ویژه زیدآبادی: ایران نه می‌تواند وارد جنگ حماس شود نه وارد مذاکره با غربی‌ها