خانه اخبار ویژه زیدآبادی: روحانی را ردصلاحیت کردند که بازی با «ریسک صفر» انجام شود!