خانه اخبار استانی ساخت نخستین مدرسه محله محور کشور در بوشهر آغاز شد + عکس