خانه اخبار ویژه سازمان ملل: نزدیک به یک میلیون نفر در غزه آواره شده‌اند