خانه اخبار ویژه سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد